kesioncms
预采购公示
2021年06月29日 点击:[]

数学与信息工程学院关于机房系统保护与还原软件项目

预采购公示

我院实验中心公共机房二和公共机房四,原来的还原系统已经不能适应现有系统的管理,需要重新采购一批系统保护与还原软件,以增强实验室的系统保护和还原功能,保证实验教学的正常进行。预算总价:29900元。反馈电话:3380703。

特此公示。                             数学与信息工程学院

                               20216月24


上一条:数学与信息工程学院2021年暑假值班安排表 下一条: 关于选聘辅导员助理的公告

关闭


媒体聚焦